Category: travel news

ไร่องุ่นกรานมอนเต้

ร่องุ่นกรานมอนเต้ ไร่องุ่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่องเปิดดำเนินการมาแล้ว 11 ปี องุ่นที่ปลูกอยู่บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่แห่งนี้ เป็นองุ่นที่ปลูกเพื่อนำไปผลิตไวน์เกือบ 100% กราน-มอนเต้ คือหนึ่งในผู้ผลิตไวน์ที่ กำลังได้รับการกล่าวขานในปัจจุบัน ทั้งในด้านรสชาติของไวน์ ความงดงามของไร่องุ่นและทิวทัศน ที่ “กราน มอนเต้ ” ปลูกองุ่น หลายสายพันธุ์ทั้งที่ทำไวน์และกินผลสด

เหมืองแม่เมาะ

จากแหล่งถ่านหินซึ่งได้มีการค้นพบเมื่อพ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตันและมีอายุประมาณ 40 ล้านปี สู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของถ่านหิน ทั้งนี้ พื้นที่เหมืองทั้งหมดมีประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี และบริเวณเหมืองยังมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่อีกหลายแห่ง