“ความสามารถในการบรรทุกสินค้า”

ความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตคุ้มครองมีการเน้นรวมทั้งปัญหาอีก 5 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการขาดแคลนด้านโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการขาดการวางแผนและการควบคุมและความล้มเหลว

ในการฟื้นฟูสถานที่เหล่านั้นและไม่มีความสำคัญน้อยกว่าคือความล้มเหลวในการคำนวณ “ความสามารถในการบรรทุกสินค้า” และข้อบังคับในการใช้มาตรการกีดกันในกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตคุ้มครอง ผลที่ตามมาก็คือสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในจังหวัดเชียงใหม่พบผู้คนจำนวนมากถึง 80,000 คนในปีใหม่ 2015 ซึ่งเกินความจุ 2,500 คนและพื้นที่พักค้างคืน 800 คนคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกล่าวว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 138 แห่งได้รับการระบุว่าเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมอย่างมากและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดย 50 แห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ